Det är inte bara i båten som det är bra att bära flytväst, utan även vid exempelvis fiske från land. Även små barn kan bära flytväst vid lek i vatten och på stranden, självklart med tillsyn, för att minska risken för en olycka.

Drunkningsolyckor

Undersökningar från Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet påvisar att nästintill hälften av alla som drunknat, när de har fallit överbord, skulle varit vid liv om de hade burit flytväst. Mellan 2014-2017 har nästan 100 personer omkommit genom drunkningsolycka från fritidsbåt, vilket innebär att nästan 50 personer skulle kunna ha räddats av flytväst. I snitt omkommer ca 35 personer per år i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Endast en av tio av dessa bär flytväst/flytplagg vid olyckan.

Vidare visar en undersökning från 2012 av Svenska Livräddningssällskapet att allt för få har förberett sig för eventuella olyckor ombord på båten som kan resultera i att någon faller överbord eller tvingas hoppa från båten. Endast 6 av 10 vuxna bar flytväst kontinuerligt under båtfärd. En andel som är alldeles för låg!

Orsaker till drunkningsolyckor

Enligt Transportstyrelsen inträffar en olycka i lugnt väder och nära land, vanligen att båten kantrar eller att personen faller överbord. Mer än hälften av dessa har druckit alkohol vid olyckstillfället.

Även vid fiske sker många olyckor.

De vanligaste orsakerna till att man drunknar är:

 • Man hittar inte ytan
 • Köldchock
 • Hjärtproblem
 • Nedkylning
 • Sjögång
 • Dödsfall efter räddningsaktion

Att tänka på vid köp av flytväst

När man pratar om flytväst brukar man oftast använda benämningarna flytväst, räddningsväst eller seglarväst. De mest använda varianterna av flytväst är Flytplagg 50 N, Räddningsväst 100 N och Räddningsväst 150 N. Värdet är ett uttryck för flytvästens flytkraft.

Vid inköp av en flytväst bör du beakta följande:

 • Vem ska använda flytvästen
 • Hur ska flytvästen användas
 • Vid vilka tillfällen skall flytvästen användas
 • Hur simkunnig är personen
 • Har personen vattenvana

Du ska också säkerställa att den flytvästen du funderar på att köpa är CE-märkt.

Viktigt att veta är att en flytväst har begränsad livslängd. Västen kan bli skör i tyget samt att bl a band, sömmar och spännen kan bli dåliga.

Olika flytvästar

Flytplagg 50 N

Flytplagg 50 N brukar oftast benämnas som seglarväst, vattenskidväst, flytjacka/flytoverall eller fiskeväst.

Den skall bäras av en som är simkunnig och skall användas i lugna förhållanden.

Fördelen med flytplagg 50 N är att den är smidig att röra sig i, exempelvis vid fiske.

Räddningsväst 100 N

Räddningsväst 100 N har en krage och har en gul, orange eller röd färg.

Västen har sin flytkraft på framsidan, vilket gör att den vänder personen rätt i vattnet. Den är framförallt bra för barn och personer som inte kan simma eller liten vattenvana. Därtill kan den användas i situationer där risken finns att det tar längre tid att få hjälp samt i öppna vatten.

Dessa är alltid utrustade med visselpipa samt reflex.

Räddningsväst 100 N tillverkas i ett fast flytmaterial och behöver således inte lika strikta kontroller och service.

Räddningsväst 150 N

En uppblåsbar väst som blåses upp med hjälp av en gaspatron. Västen aktiveras automatiskt vid kontakt med vatten.

Västens fördel är att den ger mycket rörelseutrymme i ouppblåst läge. I uppblåst läge begränsar den dock möjligheten att kunna simma och kravla dig upp land eller i båten. Samtidigt är det den väst som har bäst förutsättningar att kunna vända dig rätt när du hamnar i vattnet. Utöver det är den utrustad med visselpipa, reflexer samt en lyftögla.

Räddningsväst 150 N är tekniskt avancerad och kräver kontinuerlig inspektion och service för att säkerställa att den fungerar korrekt år efter år.

Här kan du läsa mer om uppblåsbara flytvästar

Sele och säkerhetslina

 Du kan även utöka säkerheten sjön genom att koppla en sele och säkerhetslina mellan båten och din flytväst (med integrerad livsele) eller livsele. Linan och selen måste också vara CE-märkta.

För att fästa säkerhetslinan krävs det stabila fästpunkter i båten samt att de behövs en löplina från för till akter.

Flytväst för barn

Flytvästen som barn skall ha är en räddningsväst 100N.

Viktigt att tänka när det gäller flytväst för barn:

 • Västen är CE-märkt
 • Anpassad för barnets vikt/storlek (är flytväst för stor så hamnar flytkraften långt ned)
 • Ha en gul, orange eller röd färg samt
 • Ha en krage
 • Enkel för en vuxen att sätta på och svår för ett barn att ta bort (gäller framförallt mindre barn)
 • Spänn grenbandet hårt, ca 5 cm mellan grenen och bandet (gäller framförallt små barn)

En tips är att provbada med flytväst för att barnet ska vänja sig.

Här kan du läsa mer om flytväst för barn.

Köpa eller låna/hyra flytväst

Beslut om att köpa eller hyra flytväst bör du basera på hur mycket du tror att kommer att använda flytvästen. Med tanke på att flytvästar har begränsad livslängd kan det ibland vara bättre att låna/hyra flytvästar för de enstaka gångerna.

Svenska Livräddningssällskapet har initierat att alla kommuner har depåer där flytvästar kan lånas/hyras. Listan över alla utlämningsdepåer hittar du här.

Källor

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här