Under senaste åren har vi sett en kraftig ökning av båt- och/eller motorstölder, framförallt norr och söder om Stockholm samt Mälardalen. Vi på Atlantica strävar efter att ge dig som båtägare ett tryggt båtägande och båtliv. Minst av allt vill vi att din båt och/eller motor skall bli stulen och störa din båtsäsong.

Vi har därför satt ihop en lista med åtgärder som du som båtägare kan vidta för att att stoppa tjuven!

Stöldförebyggande åtgärder

Tiden mellan sjösättning och sommaren brukar vara båt- och motortjuvarnas högsäsong. Framförallt riktar sig tjuvarna in på motorer och elektronik eftersom det går snabbt att stjäla samt sälja vidare på andrahandsmarknaden.

Dock finns det många åtgärder som du som båtägare kan vidta för att minska riskerna och förhindra stöld i din båt samt stöld av din båt och/eller motor.

Stöldskydd för båt och båtmotorer

Förvaring av båt och motor hemma under vintern

Förvarar du din båt hemma eller i sommarstugan under vintern bör du/skall du utföra nedan åtgärder för att minska risken för stöld:

 • Om du ställer upp båten för vinterförvaring bör du förvara motorn separat från båten, men du bör även låsa in båten om du har möjlighet till det. För motorer under 25 hk är det ett krav att motorn plockas av och förvaras i ett låst utrymme
 • Utombordare på 25 hk eller mer får av praktiska skäl sitta kvar, men då måste motorkåpa och växelhus monteras av, om detta inte strider på tillverkarens garantiåtagande. Har du inte möjlighet att göra detta själv kan du exempelvis be en verkstad att demontera växelhus/propeller/drev.
 • Motorn skall även vara fastlåst med ett godkänt motorlås. Motorer på 300 hk och uppåt får sitta kvar utan att ha motorlås
 • Förse motorn med ett överdrag/skyddshuva 
 • Förvarar du båten på trailer skall trailern vara låst med ett godkänt lås eller hjulen plockas av
 • Palla gärna upp trailern på bockar då det gör det svårare för tjuven att köra iväg med trailern samt att hjulen inte får en ensidig belastning under vinterhalvåret
 • Skruva loss trailerns kulkoppling/draghandske
 • Vänta med att sjösätta eller montera på motorn tills dess att båten skall användas

Läs mer om stöldförebyggande åtgärder som en del av dina vinter- och vårförberedelser!

Vinterförvaring av båt och båtmotor hos marina eller varv

Vi rekommenderar att du ska lämna in din båt på service och förvaring hos en marina eller varv under vintern. Du får du hjälp att med underhåll/service av båten, risken för stöld minskar samt att du får 10 % rabatt på din båtförsäkring om båtens drev eller motorns växelhus är borttaget.

Om båten förvaras i inlåst eller i ställage ovanför marknivå gäller inte heller kravet om avmontering av motorkåpa och växelhus.

Utrustning

 • Töm båten samt demontera värdefull utrustning, såsom ekolod och GPS, när båten inte används och förvara det på en säker plats. Du bör även tömma båten på bensintankar samt bensinslang
 • Lås båten och övriga utrymmen samt ta ut batteriet alternativt slå av huvudströmbrytaren

Märkning & Dokumentation för båt och motor

 • Förvara båtnyckel, båthandlingar och övriga identitetsuppgifter, såsom skrovnummer och motornummer, separat från båten
 • Märkning med skrovnummer och motornummer stoppar inte tjuven, men det gör det enklare att identifiera objektet samt vem som är objektets ägare
 • Skrovnumret (identifikationsnummer) består av 14 tecken och skall finnas på akterspegelns styrbordssida, under relingslisten, samt en dold yta
 • Motornumret och dess placering varierar från tillverkare till tillverkare

Båtplats

 • Båten skall vara låst och fastlåst
 • Besök båten regelbundet under uppställningstiden
 • Samverka med dina båtgrannar och se till att ni har varandras kontaktuppgifter
 • Var observant och notera okända personer och bilar som rör sig i området
 • Förvara du din båt vid ditt hus eller fritidshus bör du ha platsen upplyst under natten då de flesta stölderna sker när det är mörkt
 • Om du är medlem i en båtklubb bör du arbeta för att klubben går med i Båtsamverkan. Det ger dig och dina klubbkompisar ett tryggare båtliv

Resa med båten

 • Om du packat för långresa kan det vara en bra idé att sova i båten natten innan avresa
 • Under resa bör du försöka förtöja båten i en upplyst och välbevakad hamn
 • Lås alla utrymmen och lås fast båten

Resa utan båten

Om du måste lämna din båt under en längre tid kan du be en vän eller granne att hjälpa dig med att ha uppsyn över din båt. Exempelvis kan du be dem om:

 • Hålla båten ren samt ösa ur båten
 • Tända och släcka olika lampor
 • Försöka skapa en illusion om att båten används, exempelvis hänga ut handduk, ta upp/ner kapellet etc

Båtstölder & Motorstölder

Nedan har du två filmer som belyser problemet med båt- och motorstölder samt en intervju med Atlanticas tidigare skadechef.

Efterlysta båtar och motorer

Under Efterlysta båtar och motorer kan du se vilka båtar och motorer som är stulna eller försvunna.

Rabatt på båtförsäkring

Vi på Atlantica premierar stöldförebyggande åtgärder genom rabatt på premien. Du kan läsa mer under Rabatter.

Länkar

Vill du läsa mer om hur du kan förebygga båt- och motorstölder kan du besöka följande hemsidor:

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här