Securmark stöldskyddsmärkning

Securmark är en permanent stöldskyddsmärkning som underlättar identifieringen och verkar avskräckande på tjuven.

Båt och motor märks med en unik ID-gravyr som är omöjlig att ta bort utan att det syns. Tusentals mikropunkter appliceras på både båt och motor. Dessa är närmast osynliga om man inte belyser dem med UV-ljus. En mikropunkt räcker för att kunna identifiera motorn. Polisen, Tullen, Kust-bevakningen och Larmtjänst kommer ha utrustning för att kunna avläsa mikropunkter.

Rabatt på din båtförsäkring med Securmark

Du får 5 % rabatt på premien på din båtförsäkring om märker båten med Securmark. Märker du både motor och båt får du ytterligare 5 % rabatt på premien!

Läs mer om Securmarks stöldskyddsmärkning!

Award stöldskyddsmärkning

Award ID-märkning är ett elektroniskt märkningssystem som är baserad på RFID teknik. Märkningen består av små microchip som är förprogrammerade med en unik kod.

En typ av elektronisk stöldskyddsmärkning som framgångsrikt har använts för datorutrustning finns även för båtar och motorer. Det är Award Stöldmärkning AB som i samarbete med Svenska Stöldskyddsföreningen SSF, Larmtjänst och Sjöpolisen som ligger bakom det nya systemet.

Boatsecure stöldskyddsmärkning

Boatsecure har tagit fram ett passivt stöldskydd, det ingriper alltså inte genom att fungera som startspärr eller sända meddelanden som kan spåras. Det utnyttjar RFID, radio frequency identification för avståndsavläsning.

Systemet använder en så kallad »tagg«, ett litet böjbart dataminne, som sätts fast ombord i båten eller i utombordsmotorn på ett väl dolt ställe. Taggen är en liten id-platta, som har ett unikt nummer och det numret kan avläsas med läspistol på betydande avstånd.

I en databas finns all viktig information om båt och ägare lagrad och den blir tillgänglig när avläsningen sker. Det gör det möjligt att försäkra sig om att det är den behöriga ägaren som befinner sig i båten eller transporterar den. Kontrollerna kan utföras av polis, tull och kustbevakning.

I denna produkt ingår även en varningsdekal!

Läs mer om Boatsecure stöldskyddsmärkning!

Förebygga båt- och motorstölder

Läs mer om hur du kan förebygga båt- och motorstölder.

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här